Lev positiv

Tænk positivt, det er ren wellness for dit sind ! 

Familie session

Sund familie - Skilsmisse - Sammenbragte familier

Er du i en familie, hvor der mangler positiv energi og overskud, og hvor det er svært at fungere sammen,

ja måske overhovedet at føle at det er en familie?

Så vil jeg meget gerne hjælpe jer til at få det bedre sammen.


Første samtale foregår med de voksne. Herefter har jeg samtaler alene med børnene. Til sidst har jeg fælles samtaler med hele familien - der kan dog forekomme enkelte ekstra voksensamtaler afhængig af familiens udfordringer. 


De fleste familier kan mærke en stor forskel allerede efter første samtale.

Få en sund familie

Mange bliver sammen pga. børnene - det er dog ikke altid det bedste for børnene.


Flere og flere familier glemmer at have fokus på den sunde, nærende, positive og inspirerende kommunikation i hverdagens travlhed.  Det går jo godt, men desværre ikke rigtig godt. Mange opdager ofte først for sent, at man er gledet fra hinanden, at man har glemt hinanden og glemt at nyde nuet og værdsætte hinanden samt  prioritere de sjove og hyggelige stunder.

  


Hvilke værdier er vigtige for jer? Prioritere plads til sjov og hygge, tag et familie møde, hvor alle kan komme med gode input, ønsker, behov osv. En god snak hvor alle bliver hørt, set og respekteret. Nogle gange er det okay at være enige om at være uenige, så længe man respekterer og giver plads til hinanden.


Tit er det kun få sesssion I forældre skal have her i min praksis, hvor I får mange gode redskaber med hjem, som med garanti kan give jer en sund stærk og glad familie, hvis I forældre tager et bevidst valg og går efter familiens mål. 

Skilsmisse

Hvordan gør I skilsmissen positiv for jeres børns skyld?

Skilsmisser påvirker hvert år 71.000 børn og koster årligt samfundet tre mia. kr. Ca. 200.000 børn bor i dag alene med kun en forælder.


Mange tanker fylder børnenes hoveder - hvor skal de bo, kan forældrene snakke sammen, hvad med sport, skole, venner, familie, jul og fødselsdage?


Jeg har hjulpet mange par og familier til den lykkelige skilsmisse. Jeg tager udgangspunkt i børnenes tarv. Sikrer de får oprigtige, ærlige og sunde udmeldinger, så de hurtigere og lettere kan komme igennem skilsmissen og vænne sig til deres nye liv som skilsmissebarn. 

  

Det nye liv bliver også nemmere for begge forældre, når de får renset luften og får nogle klare aftaler, hvor alle føler sig set, hørt og respekteret. På den måde kommer alle hurtigere og nemmere videre på den mest positive måde - uden nag, spildt energi og unødige, negative tanker.

  

Flere og flere vælger at komme forbi min praksis for hurtigt at finde en positiv løsning for alle parter. De ønsker ikke at spilde unødig tid og penge på advokater eller statsforvaltningen, hvor det ofte ender i nogle grimme sager med for meget negativ fokus.

  

Tag et bevidst valg og fokuser på det positive for dine børns og ikke mindst din egen skyld. Det vi har fokus på vokser - uanset om det er noget godt eller skidt.

  

Alt efter situation og alder er det vigtigt, at jeg har samtaler alene med børnene og med forældrene før en evt. fælles samtale.

Sammenbragte familier

Hver femte barn oplever på et tidspunkt i deres liv at være i en sammenbragt familie. Der er følelsesmæssig forskel på egne og andres børn, ligesom der er en følelsesmæssig forskel på forældre og andre voksne.

  

En sammenbragt familie er ikke en kernefamilie men kan alligevel blive meget velfungerende, hvis man tager nogle positive og bevidste valg, hvor der er fokus på, at det skal fungere for alle medlemmer i den sammenbragte familie.

  

For mange kan det være vanskeligt at skabe fælles normer og holdninger. Parterne kommer med hver sin måde at være familie på, hver sin historie og hver sine traditioner og vaner. Der er nye positioner og roller, som skal skabes og afstemmes parterne imellem. Det kan være vanskeligt at finde sin rolle og plads i den sammenbragte familie for både børn og voksne.


Jo før I bliver enige omkring rammerne for jeres sammenbragte familier, jo hurtigere og nemmere er det for alle at fungere i rammerne med hver jeres roller, personligheder og autoriteter.


Før I sætter rammerne for jeres sammenbragte familie, kan det være en hjælp at tage udgangspunkt i følgende:


  • Hvilke værdier er vigtige i jeres familie?
  • Hvilke værdier fra den “gamle” familie er gode at tage med, og hvad ødelagde mere end det gavnede?
  • Hvordan ønsker I at kommunikere?
  • Ønsker I at styrke hinanden og være èt team?


Husk, det er altid en god idé at give sine børn lov til at kommunikere frit, ikke blokere dem, hindre dem eller skabe en negativ stemning/omtale om andre - ellers kan det skabe grobund for dårlig stemning og omgang med hinanden. 


nk på jeres børn frem for alt og læg det negative på hylden. Så vinder I langt mere og allervigtigst - I vinder jeres børn!


Det er selvfølgelig meget nemmere sagt end gjort, men det kan lykkes, og jeg vil meget gerne give jer de helt rigtige redskaber, så det kan lykkes.

Tag et aktivt valg og lev mere positivt - book en tid med det samme.